Hệ thống đỗ xe thông minh dạng xếp hình – Puzzle parking system

    Hệ thống đỗ xe thông minh dạng xếp hình được lắp ráp bằng nhiều mô đun, với số tầng linh hoạt có thể chứa được nhiều xe tùy theo diện tích, tốc độ lấy xe nhanh, an toàn, tời gian lấy và gửi chỉ khoảng 1-2 phút mỗi xe.

    Hệ thống đỗ xe thông minh dạng xếp hình hoạt động theo dạng xếp hình, hệ thống điều khiển đơn giản, linh hoạt. Mỗi ngăn chứa có số vị trí tương ứng trên màn điều khiển để dễ dàng quan sát và vận hành. Việc lấy xe vì thế diễn ra thuận tiện, nhanh chóng.