Hệ thống đỗ xe thông minh dạng tháp

    Hệ thống đỗ xe thông minh dạng tháp (Tower Parking) có tốc độ lấy/cất xe nhanh, số lượng xe cho 1 hệ thống từ 12-70 xe ôtô hoặc hơn. Hệ thống đỗ xe thông minh dạng tháp có các dạng cửa vào/ra từ phía trên, từ giữa và từ dưới tháp. Bàn xoay được lắp đặt kèm theo làm cho việc lấy/đỗ xe được thuận tiện hơn. Hệ thống đỗ xe thông minh dạng tháp cũng có thể được lắp đặt nổi hoàn toàn, chìm hoàn toàn, hoặc kết hợp một phần nổi một phần chìm.