cart.general.title
Bãi đỗ xe - Sự bất cập vẫn đang tồn đọng tại Đà Nẵng

Tin công nghệNgày: 21-05-2018 bởi: Phạm Thu Thủy

Bãi đỗ xe - Sự bất cập vẫn đang tồn đọng tại Đà Nẵng

Quy hoạch hơn 150 bãi đỗ xe toàn thành phố, thế nhưng đến nay Đà Nẵng chỉ mới đưa vào hoạt động gần 20 bãi với công suất nhỏ. Trong khi đó, những giải pháp tạm thời về các bãi đỗ “có sẵn” lại khiến người dân không đồng tình.