cart.general.title
Ông Phạm Quang Minh - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư, sản xuất và thương mại Việt Nam (Vitravico)

nx khach hangNgày: 20-04-2018 bởi: Phạm Thu Thủy

Ông Phạm Quang Minh - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư, sản xuất và thương mại Việt Nam (Vitravico)

Giàn xe dạng puzzle do SPS Jsc với thiết kế đẹp mắt, chuyên nghiệp đang vận hành tốt, rất ổn định, thời gian lấy xe nhanh chóng. Chắc chắn Vitravico sẽ tìm kiếm cơ hội và dự án để trở thành đối tác lâu dài của SPS Jsc.